GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Gizlilik Bildirimi

1- Kullanım Kurallarının Kabul Edilmesi

Sayın Kullanıcı; İşbu Gizlilik Bildirimi'nde yer alan bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız önemlidir. Gizlilik Bildirimi kapsamında;

İşbu sitenin sahibi, yönetimi, işletmesi ve idaresi, Turkuvaz İzmir Televizyon Prodüksiyon ve Radyoculuk A.Ş.'ye (Bundan böyle "Turkuvaz Medya Grup" olarak anılacaktır.) aittir. İşbu web sitesine; https://www.vavtv.com.tr web adresinden ulaşılmaktadır. İşbu Gizlilik Bildirimi'nin içerdiği şartlar, (Bundan böyle "Bildirim" olarak anılacaktır.) kullanıcının web sitesine erişim ve web sitesini kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit etmektedir. Siteye erişiminiz ve bu siteyi kullanmanız işbu Bildirim'in tüm şart ve koşullarını kabul ettiğiniz ve bu Bildirim kapsamındaki kurallarla bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Eğer bu Bildirim'de belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız. Eğer Turkuvaz Medya Grup tarafından yönetilen işbu sitenin kayıt ve şartlarından, kurallarından, talimatlarından işletme ve idaresinden memnun değilseniz, hukuken yegâne yolunuz bu siteyi kullanmaya devam etmemenizdir. Turkuvaz Medya Grup işbu Bildirimi re'sen tek taraflı iradesi ile istediği zaman değiştirip güncelleme hakkına sahiptir.

2- Sorumluluk Kabul Etmeme

İşbu site ve muhtevası, olduğu gibi kullanımınıza sunulmaktadır. Bu siteye giriş yapmak ve kullanmakla sitenin içiriği ile ilgili kullanımdan doğacak olan tüm riskleri üstlenmiş olursunuz. Turkuvaz Medya Grup sitenin içeriğinin ve tüm muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; (a) doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, (b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, (c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, (d) aksaklıklar kusur ve bozuklukların düzeltileceği, (e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat vermemekte, herhangi bir taahhüt altına girmemektedir.

3- Üçüncü Kişilerin Web Sitelerine Link Verilmesi

Siz kullanıcıya kolaylık olsun diye işbu site üçüncü kişilerin/ kurumların web sitelerine link vermekte, erişim sağlamakta olup, bununla beraber işbu durum söz konusu üçüncü kişilerin/ kurumların web sitelerinin muhtevasının Turkuvaz Medya Grup tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Yine üçüncü kişilerin/ kurumların siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği Turkuvaz Medya Grup tarafından onaylandığı anlamı çıkarılmamalıdır. Turkuvaz Medya Grup; üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; (a) yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, (b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, (c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, (d) aksaklıklar, kusur ve bozuklukukların düzeltileceği, (e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemekte, herhangi bir taahhüt altına girmemektedir. Her ne kadar Turkuvaz Medya Grup işbu web sitesine olan eklemeleri, link bağlantılarını teşvik etse de işbu paragrafta aşağıda sayılan içerikleri taşıyan üçüncü şahısların web sitesinden link bağlantısı verilmesine, erişim sağlanmasına veya bu tür eklemelerin yapılmasına izin vermemektedir: İçeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, pornografik, lekeleyici, kişilik haklarının ihlali niteliğinde ve benzeri her türlü bilgi ile, burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla cezayı gerektiren ve suç olabilecek veya suçu teşvik eden veya ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden her türlü mesaj, söz, davranış ve yayın ile bu tür içeriklerden dolayı Turkuvaz Medya Grup'unun itibarını, güvenirliğini sarsacak ve/veya iş ve eylemlerine zarar verebilecek veya içerdiği mesaj, yayın veya her türlü bilgi vasıtasıyla ırkçılık, müstehcen, bağnazlık, nefret söylemi ve herhangi bir gruba veya kişiye karşı her türlü fiziki zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı taciz veya tacizde bulunmayı teşvik eden veya 18 yaşından küçüklere yönelik cinsel şiddet ve genel olarak şiddet içeren ve teşvik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya hukuk dışı eylemleri öven ve teşvik eden her türlü bilgi ve yayın veya ateşli silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik her türlü bilgi ve yayın veya içeriğinde başkalarının kişisel manevi ve telif haklarına ihlal ve tecavüz teşkil eden, marka, logo, tasarım ve benzeri sınai mülkiyet haklarının ihlali ve bunlara tecavüz teşkil eden her türlü yazılım programları veya diğer her türlü araç ve unsurlar. Turkuvaz Medya Grup yukarıdaki paragrafta sayılan içerikleri barındıran her türlü eklemeyi, erişimi, link vermeyi veya diğer web siteleri tarafından ekleme ve link verilmesini ret etme ve yasaklama yetkisine sahip olup, bu hallerde Turkuvaz Medya Grup'un talebi halinde kullanıcı olarak siz bu tür içerik taşıyan eklemeleri ve linkleri web sitesinden kaldırmayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

4- Bildirim'de Yer Alan Şart ve Koşulların İhlali

Siz kullanıcının açık veya zımni olarak işbu Bildirim'de yer alan koşulları ihlal etmeniz karşısında Turkuvaz Medya Grup tarafından işbu Bildirimin ihlal edilmesine müsaade edilmesi veya haktan feragat edilmesi, bu ve benzeri diğer tüm Bildirim şartlarını ihlalleriniz karşısında Turkuvaz Medya Grup tarafından size izin verildiği veya söz konusu diğer ihlaller karşısında hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Böyle bir durumda Turkuvaz Medya Grup'un hukuki ve cezai süreçleri başlatma hakkı saklıdır.

5- Mülkiyet Hakkı

İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün haber, metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, markalar, logolar, tasarımlar, tüm fikir ve sanat eseri ürünleri, sınai mülkiyet ürünleri toplu halde işbu web sitesi içeriği, tasarımı, kodları Turkuvaz Medya Grup'a, ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikir ve sanat eserleri kanunu, fikri ve sınai mülkiyet kanunu ve diğer ilgili kanunların koruması altındadır. Buna ek olarak işbu web sitesi içeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili Türk ve yabancı fikir ve sanat eserleri kanunu tarafından da korunmaktadır. Kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır. İşbu Bildirim'de açık bir şekilde beyan edilmeyen ve Turkuvaz Medya Grup tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinde yapılan herhangi bir kullanım, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama, iletim, yeniden iletim ve dağıtım, temsil ve/veya diğer şekillerde web sitesini veya onun herhangi bir içeriğini bir bütün olarak veya kısmı bir şekilde kullanmak ve ondan yararlanmak kesinlikle yasaklanmıştır. Turkuvaz Medya Grup, bu paragrafta sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla; gazete münderecatı, haber, havadis, fıkra, kısa yazı, köşe yazısı, fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, markalar, logolar, tasarımlar, tüm fikir ve sanat eseri ürünleri, sınai mülkiyet ürünleri, toplu halde işbu web sitesi içeriği, tasarımı, kodları ve benzeri tüm unsurlar üzerinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamındatelif haklarını, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamını saklı tutmuştur. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz. Aksi durumda Turkuvaz Medya Grup'un hukuki ve cezai işlem başlatma hakkı saklıdır.

6- Sorumluluğun Sınırlanması

Uygulanacak mer'i hukuka bağlı olarak, ihmal de dâhil olmaz üzere, ancak bununla sınırlanmamak kaydıyla, hiç bir şart ve koşul altında, Turkuvaz Medya Grup, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar; meydana gelebilecek hiç bir zarar ve kayıptan, ticari iş kaybından, veri ve kar kaybından veya işbu akdin ihlal ve ihmalinden meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın her türlü rastlantısal, özel, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan veya haksız fiilden sorumlu tutulamazlar. Turkuvaz Medya Grup, bu paragrafta zikredilen kayıp ve zararların meydana geleceğini veya gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutulamayacaktır. Hiçbir şart ve koşul altında, Turkuvaz Medya Grup, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar, kullanıcının, kullanıcı şifre ve hesap bilgilerinin korunmasındaki ihmalinden dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Web sitesindeki sponsorların, reklam verenlerin ve üçüncü kişilerin, müştereken veya tek başına kullanımları sonucu, fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davranışlarından dolayı Turkuvaz Medya Grup açık bir şekilde hiçbir sorumluluk kabul etmediğini beyan etmektedir. Ayrıca hiç bir kayıt ve şart altında Turkuvaz Medya Grup, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın; (a) web sitesini kullanan üçüncü kişilerin fiilleri, ihmalleri ve davranışlarından ve (b) web sitesindeki veya işbu web sitesi üzerinden erişim sağlanan, link verilen web sitelerindeki içeriklerin, mal ve hizmetlerin, her türlü benzeri unsurların, yazılım ve programların kullanımından veya kullanılamamasından dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar, ziyan, kayıp, hasar ve masraftan sorumlu tutulamaz. İşbu web sitesinden veya web sitesi vasıtasıyla üçüncü kişilerden, mal ve hizmet satın alımından veya herhangi bir kullanımdan doğabilecek hiç bir zarar, ziyan, masraf ve kayıptan dolayı Turkuvaz Medya Grup, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenlerin kendisinden devir ve temlik alanların sorumlu tutulamayacağını ve bu hususlarda kullanıcı olarak herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağınızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

7- Yazılım Programları Lisans Hakkı

Web sitesine yerleştirilen, kaydedilen tüm yazılımlar, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın bütün bilgisayar kodları, bunlar içerisinde bulunan veya yerleştirilen veya bu bilgisayar yazılımları tarafından oluşturulan tüm dosya ve görüntüler telif hakları ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere ilgili kanunların koruması altındadır. Tüm bu zikredilen yazılımların mülkiyeti Turkuvaz Medya Grup'a veya ona lisans verenlere veya bu tür yazılımların mülkiyetini elinde bulunduran yetkilendirilmiş diğer şahıslara aittir. İşbu Bildirim'de belirtilen kayıt ve koşullar altında web sitesindeki yazılımlara erişim ve kullanım hakkı siz kullanıcıya tanınmış olup, buna ek olarak bu tür yazılımlara erişim ve kullanım için başka şart ve koşullar da öngörülebilir İşbu web sitesi yazılım programını yüklemek için kullanımınıza sunuyorsa, aksi kararlaştırılmadıkça işbu Bildirim'de yazılı şartlara ve işbu Bildirim dışında diğer yükleme (downloading) ve yazılımların (software) kullanımları ile ilgili koşullara uymak kaydıyla; kişisel olarak, başkasına devredilemez ve münhasır olmayan bir ruhsatla (a) bu yazılımın bir kopyası, ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayarda kişisel amaçlı ve ticari amaç taşımamak kaydıyla kurulup çalıştırılabilir; (b) kanunun izin verdiği sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, makul ve uygun şartlarda gerekiyorsa eğer yedek bir kopyası yapılabilir. İşbu akitte açıkça izin verilen hususlar dışında kullanıcı, yazılım programlarını bir bütün olarak veya kısmen; (a) kullanamaz, çoğaltamaz, düzeltme yapamaz, çevirisini yapamaz, uyarlayamaz, yükleyemez, indiremez ve iletemez; (b) yazılım programları içerisinde belirtilen markalarla, logolarla, tasarımlarla ve sair tüm fikri ve sınai mülkiyetle ilgili uyarıları çıkartamaz, değiştiremez, saklayamaz; (c) satamaz, kiralayamaz, lisans veremez, devredemez veya diğer bir şekilde erişim sağlayamaz; (d) sökemez, çıkartamaz, kaynak koda dönüştüremez, şifre çözme ve kırma yapamaz, yazılım programı üzerinde tersine mühendislikte bulunamaz veya başkalarına bu konuda yardımcı olamaz. İşbu web sitesine yerleştirilen bütün yazılım programları var olduğu gibi kullanımınıza sunulmakta olup bu programlarla ilgili açık veya zımni herhangi bir teminat, taahhüt ve garanti verilmez. İşbu web sitesinde bulunan hiç bir şey kullanıcıya herhangi bir hak, unvan, menfaat veya herhangi bir lisans hakkı vermediği gibi web sitesindeki yazılım programları üzerinde veya web sitesi vasıtasıyla indirilen yazılım programları üzerinde de herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkı, telif hakkı ve benzeri hak vermez.

8- Web Sitesinde Kayıt Şartları

İşbu web sitesinin bazı bölümlerini kullanmak için web sitesine kayıt ve üye olmanız istenebilir. Bu halde kayıt ve üyelik için sizden istenen bilgileri veya size verilen kayıt ve üye formunda istenen bilgilerinizi doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak vermeniz ve bu bilgileri zamanında güncellemeniz gerekmektedir. Eğer Turkuvaz Medya Grup'un sizin verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenleri varsa sizin web sitesini kullanımınızı ve web sitesine erişiminizi askıya alabilir veya tamamen engelleyebilir.

9- Web Sitesinin Kullanımının Engellenmesi

Herhangi bir zamanda ve hiç bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın Turkuvaz Medya Grup uygun gördüğü takdirde ve hiç bir gerekçe göstermeden web sitesini kullanımınızı veya web sitesine erişiminizi engelleyebilir. Ayrıca işbu akitte belirtilen kayıt ve şartları ihlal etmeniz halinde, Turkuvaz Medya Grup sizin web sitesinin tamamına veya herhangi bir kısmına olan erişiminizi ve kullanımınızı engelleyebilir.

10- Markaların ve Sair Sınai Mülkiyetin Kullanımı

İşbu web sitesinde üçüncü kişilere/ kurumlara ait belirli markaların, logoların, tasarımların, sair sınai mülkiyet haklarının ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle Turkuvaz Medya Grup arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya Turkuvaz Medya Grup'un söz konusu üçüncü kişilerin/ kurumların mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. Turkuvaz Medya Grup veya fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibi, ilgili üçüncü kişilerin/ kurumların yazılı izni olmadıkça işbu web sitesi içeriğindeki hiçbir şey kullanıcıya, Turkuvaz Medya Grup veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı, fikri ve sınai mülkiyet hakkı veya lisans/ kullanım hakkıvermez.

11- Web Sitesini Kullanım ve Yapılan Eklemeler

İşbu web sitesi Turkuvaz Medya Grup ve diğer kullanıcılarla iletişime girmek için siz kullanıcıya siteye mesaj ve değişik içerikler ekleme, dosya, belge ve benzeri unsurları yükleme imkânı sunabilir. Web sitesinde size tanınan bu tür bir imkânı kullanırken işbu paragrafta sayılanlar yasaklanmıştır: (a) Turkuvaz Medya Grup'un takdir ve idaresinde olan bir konuda web sitesinde tasarrufta bulunmak veya web sitesinin düzenli bir şekilde çalışmasını veya başkalarının web sitesini kullanmasını ve ondan yararlanmasını engellemek, kısıtlamak, mani olmak, müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak; (b) içeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici, kişilik haklarını ihlal eden ve benzeri her türlü bilgi ile (c) burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla suç teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını zedeleyici, çiğneyici, hakaret edici, özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz teşkil eden veya fikir ve sanat eserleri kanunu, sınai mülkiyet kanunu ve ilgili diğer kanunla tarafından korunan telif hakları, marka, logo, coğrafi işaret, faydalı model, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derleme eser haklarına karşı ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar veya (d) kin, nefret, ırkçılık, bağnazlık, başkalarına karşı her türlü fiziki tecavüzü teşvik eden veya küçüklere zararlı olabilecek, rahatsız edici, saldırgan veya başkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yayınlarla; (e) 18 yaşından küçükleri cinsel şiddet, şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya kanuna karşı faaliyetler hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı silahların üretimi, nasıl yapıldığı, nasıl satıldığı hususunda bilgi veren (f) diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istemek, almak, (g) virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler (h) istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermek veya (ı) web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakma, eklemelerde bulunma veya yükleme yapmak.

İşbu siteye bıraktığınız mesajlar, yaptığınız ekleme ve yüklemelerle diğer her türlü unsurlar hakkında Turkuvaz Medya Grup'a münhasıran, kısıtlanamaz, âlemşümul, geri alınamaz ve herhangi bir ücret talep edilemeyecek ve yine telif ücretsiz izin ve lisans hakkı verdiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Söz konusu izin ve lisans hakkı sizin işbu web sitesine bıraktığınız, yüklediğiniz, ekleme yaptığınız her türlü mesaj ve yayınlarla diğer unsurların kullanımı, işleme, yayma, çoğaltma, temsil, işaret ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını, eserin değiştirilmesi, düzeltilmesi, uyarlanması, depolanması, işleme ve derleme eser meydana getirilmesini, dağıtılmasını, iletilmesini, yeniden iletilmesini, kamuya açık alanda icra edilmesini, teşhir edilmesini ve diğer benzeri hakları ve buna ek olarak söz konusu haklar hususunda başkalarına lisans verme hakkını da kapsamaktadır. İşbu web sitesine mesaj bırakan, her türlü ekleme ve yüklemelerde bulunan kullanıcılar aynı zamanda bütün manevi haklarının kullanım yetkisini Turkuvaz Medya Grup'a verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Turkuvaz Medya Grup, kullanıcıların bıraktığı mesajları, eklemeleri ve yüklemeleri herhangi bir gerekçe göstermeden değiştirme, kaldırma ve kısıtlama hakkını saklı tutmakla birlikte, kullanıcılar, kanunun gerektirdiği veya mahkemelerin veya kamu kurumlarının talep ettiği bilgilerin Turkuvaz Medya Grup tarafından ilgili kurum ve mercilere verilmesini veya kamuya ifşa edilmesini de kabul etmiş sayılırlar. İşbu web sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup, Turkuvaz Medya Grup bu tür görüş ve fikirlerden ve ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile her tür diğer içeriklerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili hiç bir şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.

12- Online Ticaret

İşbu web sitesi online-çevrimiçi, ortamda Turkuvaz Medya Grup tarafından sunulan değişik türde mal ve hizmet satın alma imkânı sunabilir. Web sitesinde satışa sunulan mal ve hizmet listesindeki fiyatlardaki yanlışlıklar nedeniyle veya baskı ve matbaa hatasından dolayı yanlış fiyat verilmesi veya fiyat bilgilerinin yanlış belirtilmesi hallerinde, Turkuvaz Medya Grup her zaman siparişinizi geri çevirme, kabul etmeme hakkına sahiptir. Ayrıca web sitesinde belirtilen mal ve hizmetler stoklarda mevcut olması halinde geçerli olup mal ve hizmetlere ait fiyatlar her zaman tek taraflı olarak ve hiçbir gerekçe gösterilmeden Turkuvaz Medya Grup tarafından değiştirilebilir. Web sitesine sunduğunuz sipariş talebiniz, icap kabul edilip tarafımızdan aksi kararlaştırılmadıkça makul bir süre için geçerli olup ancak size mal ve hizmet gönderilmesi halinde icabınız kabul edilmiş sayılır. Sizin elinizde bulunan elektronik makbuz formu, Turkuvaz Medya Grup tarafından size gönderilmiş sipariş onay makbuzu olmadıkça sizin siparişinizin kabul edildiği anlamı taşımaz. Turkuvaz Medya Grup herhangi bir gerekçeden dolayı sizin siparişinizi her zaman kabul veya ret etme haklarını saklı tutar. İşbu web sitesi siz kullanıcılara üçüncü şahıslar tarafından sunulan değişik türlerde mal ve hizmetler satın alma imkânı sunabilir (üçüncü şahıs emtiaları). Bu durumda Turkuvaz Medya Grup üçüncü şahıs emtialarının yasallığı, kalitesi, zamanında ulaşması, doğruluğu, güvenirliği ve diğer hususlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz. İşbu web sitesinin link sağladığı veya link sağlayan web sitelerine yönlendirmesi sonucu, söz konusu bu tür üçüncü şahıslara ait emtiaları satın almak için sipariş verirken veya üçüncü şahıslara kişisel bilgilerinizi ve hesap bilgilerinizi verirken bu tür bilgilerinizin Turkuvaz Medya Grup tarafından değil söz konusu üçüncü şahıslar tarafından alındığı ve bu hususlarda Turkuvaz Medya Grup'un herhangi bir sorumluluk taşımadığını kabul etmiş sayılırsınız. İşbu web sitesinden veya bu web sitesinin erişim ve link verdiği diğer web sitelerinden yapacağınız üçüncü şahıslara ait emtialara ilişkin satın almalarda meydana gelebilecek her hangi bir zarar, ziyan, masraf ve benzeri kayıplardan Turkuvaz Medya Grup, çalışanları, müdür ve yöneticileri, acenteleri, sırasıyla halefleri ve yerine geçenler sorumlu tutulamaz ve bu kişilere karşı bir hak iddiasında bulunulamaz.

13- Tavsiye Değildir

İşbu web sitesindeki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. İşbu web sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapmanız tavsiye edilmemektedir.

14- Şifre

İşbu web sitesinde belirtilen bazı özel kullanımlar için web sitesindeki üye ve kayıt sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi almanız gerekebilir. Söz konusu şifre ve kullanıcı adının gizli tutulması sizin sorumluluğunuzda olup şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir izinsiz kullanımını öğrendiğinizde derhal Turkuvaz Medya Grup'a bildirmeniz ve her defasında web sitesindeki kullanıcı hesabınızdan çıkarken güvenli bir şekilde çıkış yapmanız gerekmektedir. Sizin ihmalinizden dolayı şifre ve hesabınızın korunamamasından doğacak hiçbir zarar, ziyan ve masraftan Turkuvaz Medya Grup sorumlu değildir.

15- İzinsiz Kullanım ve Tecavüz Hallerinde İhbar ve Bildirim

Telif hakları ve sair tüm fikri ve sınai mülkiyet hakkının (Birlikte "İhlal Edilen Hak" olarak tanımlanacaktır) ihlali hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili ihbar ve bildirimler iletisim@vavtv.com.tr adresine yapılabilir.

İhbar ve bildirimler karşısında Turkuvaz Medya Grup derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır.

Daha etkin olması için izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili bildirim ve ihbarların aşağıda belirtilen şekillerde yapılması gerekmektedir:

• Web sitesinde izinsiz kullanıldığı iddia edilen İhlal Edilen Hakkın tanımlanması
• İhlal edildiği öne sürülen hak sahibi adına ihbar ve bildirimde bulunan yetkili kişinin imzası
• İhbar ve bildirimde bulunan kişinin izinsiz kullanım ve tecavüz iddiasında bulunduğu İhlal Edilen Hak ile ilgili hak sahibi veya onun lisans verdiği kişi veya acentesinin herhangi bir şekilde söz konusu hakkında kullanımı için izin vermediğine dair yazılı beyan.
• İhbar ve bildirimde bulunan tarafa ulaşabilmek için gerekli ve yeterli iletişim bilgileri (telefon numarası, adres, e-mail v.s.)
• İhbar ve bildirimde bulunan kişinin verdiği bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu, yalan ve yanlış beyanda bulunması karşısında
cezai yükümlülük altına girebileceği ve söz konusu hak sahibi adına hareket etmek için gerekli yetkisinin olduğuna dair beyanı.

16- Uygulanacak Hukuk

İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) Turkuvaz Medya Grup tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

NAMAZ VAKİTLERİ

  • İmsak 03:28
  • Güneş 05:28
  • Öğle 13:13
  • İkindi 17:12
  • Akşam 20:47
  • Yatsı 22:38