Türk Tasavvuf Şiirinde İbnü'l Arabi | Enderun Sohbetleri

İbnü'l Arabi'yi Sufiler Arasında Özel Kılan Etkenler Neler?


Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri

00:32 Türk Tasavvuf Şiirinde İbnü'l Arabi

04:05 İslam Düşünce Geleneğinde İbnü'l Arabi'nin Yeri Ve Önemi

09:21 İbnü'l Arabi'nin Sufiler Arasında Özel Kılan Etkenler Neler?

11:00 İbnü'l Arabi İslam Coğrafyasını Nasıl Etkiledi?

16:05 İslam Düşünce Geleneğinde İbnü'l Arabi'nin Yeri Ve Önemi

17:35 İbnü'l Arabi'nin Düşünceleri İslami İlim Geleneğinde Nasıl Yer Alır?

21:35 İbnü'l Arabi İle Mevlana'nın Karşılaşması Kaynaklarda Nasıl Anlatılır?

23:50 İbnü'l Arabi İslam Coğrafyasını Nasıl Etkiledi?

24:42 İbnü'l Arabi'nin Osmanlı Padişahları Üzerindeki Etkileri

27:40 İbnü'l Arabi'nin Eserleri Arasında Şiiri Nasıl Bir Yer Edinir?

29:46 İbnü'l Arabi'nin Düşünce Ve Felsefi Yönü

34:56 İbnü'l Arabi'nin Eserlerinde Sembolik Ve Mecazi Anlatım

26:50 İbnü'l Arabi Neden Birçok Lakap İle Alınır?

37:58 İbnü'l Arabi'nin "Şeyh-i Ekber" Olarak Anılmasının Sebebi Nedir?

44:49 İbnü'l Arabi'yi Sufiler Arasında Özel Kılan Etkenler Neler?

49:50 Türk Tasavvuf Şiirinde İbnü'l Arabi'

52:45 Sufiler Şiirlerinde İbnü'l Arabi'den Nasıl Bahsedilir?

54:25 İbnü'l Arabi'nin Düşünce Ve Felsefi Yönü

1:03:30 Yazıcızade Mehmet Efendi'nin Şiirlerinde İbnü'l Arabi Nasıl Yer Alıyor?

1:06:40 İbnü'l Arabi Sarı Abdullah Efendi Kasidesinde Nasıl Yer Aldı?

1:10:30 Nabi'nin Şiirlerinde İbnü'l Arabi Nasıl Yer Alıyor?

1:14:20 İsmail Hakkı Bursevi'nin Şiirlerinde İbnü'l Arabi Düşünceleri Nasıl Yer Alıyor?

1:15:46 İsmail Hakkı Bursevi Şiirlerinde İbnü'l Arabi Etkileri

1:18:46 Halk Ozanı Develili Seyrani'nin Şiirlerinde İbnü'l Arabi Etkileri

1:24:56 İbnü'l Arabi, Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Nasıl Yer Alıyor?

1:30:06 Türk Tasavvuf Şiirinde İbnü'l Arabi'

1:32:26 İbnü'l Arabi'nin Günümüz Şairleri Üzerindeki Etkileri

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Mukabele
-->
Mürekkep Damlaları
-->
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
-->
Şiir Vakti
-->
Yön Verenler
-->
Millet Kıraathanesi
-->
Ahmet Hakkı Turabi İlahileri
-->
Derdimiz Hayat
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER