1. Cüz I Ok Takipli Hatim

Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzü, Fatiha suresini ve Bakara suresinin 142. ayetine kadar olan bölümü ihtiva eder.

1. CÜZDE HANGİ SURELER BULUNUR?

Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzü, Fatiha suresini ve Bakara suresinin 142. ayetine kadar olan bölümü ihtiva eder.

FATİHA SURESİ

Fatiha suresi, Mekke döneminde İslam'ın ilk yıllarında tek seferde inmiştir. Peygamber Efendimizin (sav) "Fatiha suresi okunmadıkça hiçbir namaz sahih olmaz" şeklindeki hadisinden de hareketle beş vakit namazın Mekke döneminde kılınması, surenin Mekke döneminde nazil olduğuna dair kanıtlardan biridir.

İbn Mâce, İkâmetü's-salât, 11; Tirmizî, Mevâkît, 69, 115, 116

🔸 Fatiha, "açmak açıklığa kavuşturmak, sıkıntı ve meşakkati gidermek, başlamak" manalarına gelen feth kökünden türemiş bir kelimedir.

🔸 Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve bir anlamda önsözü olarak görülmesi nedeniyle "Fâtihatü'l-kitâb" tamlaması ile de anılmıştır.

🔸 Fatiha suresi yedi ayettir. Besmelenin sureye dâhil olup olmadığına dair ihtilaf bulunur: Şafiilere göre Fatiha'nın ilk ayeti besmele; Hanefilere göre ise "Elhamdulillâhi Rabbil'âlemin" birinci ayettir.

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Bilim ve Ötesi
-->
Peygamberlerimizin İzinden
-->
Şiir Vakti
-->
Ayraç
-->
Şehrin Ruhu
-->
Yön Veren Kadınlar
-->
Mehmet Kemiksiz İlahileri
-->
Ahmet Özhan İlahileri
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER