İslam Öncesi Arap Toplumunun Sosyo-Kültürel Özellikleri | Rahmet Elçisi

Kabe kuşatmasında Abdulmuttalib ile Ebrehe arasında neler yaşandı?

İslam öncesi Mekke'de dini yaşam nasıldı? Arap coğrafyasında yaşam nasıldı? Abdülmuttalib gördüğü rüya üzerine Zemzem kuyusunu nasıl buldu? Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...

Rahmet Elçisi'nin 9. bölümünde İslam öncesi Arap toplumunun sosyo-kültürel özellikleri konuşuldu.

00:00 Rahmet Elçisi

01:45 İslam öncesi Arap toplumunun sosyo-kültürel özellikleri nelerdir?

10:20 Tarihi kaynaklarda zemzem kuyusunun keşfi nasıl yer aldı?

15:13 Mekke tarihinde fil vakıası

16:41 Mekke Ebrehe'nin orduları tarafından neden kuşatıldı?

19:32 Ebrehe Kabe'yi neden yıkmak istedi?

23:15 Abdulmuttalib Ebrehe'ye neden karşı koymadı?

25:47 Kabe kuşatmasında Abdulmuttalib ile Ebrehe arasında neler yaşandı?

26:12 Ebrehe'nin ordusu nasıl hezimete uğratıldı?

27:57 Fil vakıası Mekke toplumunu nasıl etkiledi?

31:31 Cahiliye dönemi Arap toplumunda dini hayat

35:42 İslam öncesi Hicaz toplumunda inanç sistemi

38:20 Kur'an'da bahsedilen putlar: Lat, Menat ve Uzza

40:45 Putlar, Mekke toplumunda nasıl bir yere sahiptir?

47:36 Mekke'de ticari bir meta haline gelen inanç: Putperestlik

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Aile Çatısı
-->
Gönül Coğrafyamız
-->
Doğudan Batıya Tarih
-->
Sahur Sevinci
-->
Peygamberlerimizin İzinden
-->
Ender Doğan İlahileri
-->
Hac Sohbetleri
-->
Lugat
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER