Çok Katmanlı Varlık Anlayışı I Açık Medeniyet

Çağdaş Batı düşüncesinin dayandığı ilkeler nelerdir?

Çok katmanlı varlık anlayışı nasıl ve niçin terk edildi? Çağdaş batı düşüncesi insanı nasıl tanımlar? İsmail Bursevi varlık ve insan irtibatını nasıl ele alıyor? Çağdaş Batı düşüncesinin dayandığı ilkeler nelerdir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Çok katmanlı varlık anlayışı nasıl ve niçin terk edildi?

07:00 Çağdaş batı düşüncesi insanı nasıl tanımlar?

15:00 Batı dünyasında modern siyasal pratikler

22:00 Sosyal bilimlerdeki "Sosyal" neyi ve kimleri kapsar?

24:00 İsmail Bursevi varlık ve insan irtibatını nasıl ele alıyor?

30:00 Modernizm ve insanın Allah'la olan irtibatının koparılması

33:00 İslam'ın sosyal hayat anlayışı

42:00 Çağdaş Batı düşüncesinin dayandığı ilkeler nelerdir?

50:00 İmam Gazzali kalbi nasıl tanımlar?

54:00 Erdemli toplum ve erdemli şehir nasıl oluşur?

01:01:00 Din adını taşıyan inanç sistemleri neden birbirine denk değil?

01:05:00 Varlık - İnsan bağlamında klasik İslam düşüncesi

01:11:00 İnsanın vahdet ciheti neyi temsil eder?

01:14:00 Modern Batı düşüncesi ve tek katmanlı varlık anlayışı

01:18:00 Dinin terk edilmesi batı düşüncesinde ne ile sonuçlandı?

01:25:00 Modern ideolojiler insana ne vaat eder?

01:31:00 Tek katmanlı varlık anlayışı ve insan

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Ahmet Özhan İlahileri
-->
Ailede Benden Bize
-->
Ufuk Çizgisi
-->
Millet Kıraathanesi
-->
Bir Soru Bir Cevap
-->
Yön Verenler
-->
Medeniyet Mirası
-->
Tarihe Yolculuk
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER